Bees of the family Halictidae (excluding Sphecodes) of Poland: taxonomy, ecology, bionomics

TitleBees of the family Halictidae (excluding Sphecodes) of Poland: taxonomy, ecology, bionomics
Publication TypeBook
Year of Publication2000
AuthorsPesenko, YA, Banaszak, J, Radchenko, VG, Cierzniak, T
PublisherWydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy
CityBydgoszczy